Návrh stavby a interieru realizace



Architekt  je seznámen s představami klienta a nastává vlastní práce nad návrhy. V případě již existující nemovitosti- domu nebo bytu- dochází ke kontrole současných plánů, zaměření, vytvoření fotodokumentace. 


Při zadání služby na koncept nové stavby dochází ke kontrole územního plánu, určení základních hmotových vlastností domu, jeho usazení na pozemku v návaznosti na vnitřní dispoziční požadavky klienta. Ve všech fázích návrhu mezi sebou kooperují a konzultují klient, architekt- designér a projektant. 


Dle stanoveného časového harmonogramu se zpracovávají návrhy a podklady. Diskuze nad nimi se děje emailem a na osobních schůzkách. Z variant pak vzejde „ta vítězná“, která se rozvíjí do podoby realizačních plánů a výkresů pro exterier a interier.


V rámci interieru se u typových zařízení nejprve vybírají produkty prostřednictvím katalogového vybavení u nás ve studiu, případně internetové nabídky a teprve potom se navštěvuje showroom vytipovaného dodavatele. Tyto společné schůzky jsou početně omezeny, abychom předešli únavnému pobíhání od výrobků k výrobkům. Šetříme tak vlastní a klientův čas.


Pokud klient preferuje široké spektrum shlédnutí výrobků a zařízení spolu se svým architektem, dochází pak k dohodě o honorovaných konzultacích mimo rámec vlastní cenové nabídky. Ceny těchto nadstandardních konzultací se stanovují individuálně, nejvíce v rozmezí od 500,-Kč do700,-Kč  podle jejich četnosti a vzdálenosti od Prahy. 


Pro konzultace a případné nákupy v zahraničí za přítomnosti architekta se tvoří individuální cenové nabídky-  tuto službu také nabízíme. 


Zcela běžně tvoříme atypický interier, který se nedrží typové nabídky. Zpracovávání návrhu interieru je zaměřeno na sjednocující koncepci, která je využívána v různých fázích stavby, rekonstrukce nebo adaptace. 


Návrhová složka je pak uceleným podkladem k realizaci. Kromě výkresové dokumentace jsou součástí složky cenové nabídky a kontakty na případné zpracovatele a dodavatele. Klient se tak může rozhodovat, zda realizaci uskuteční v co nejkratší době nebo zvolí postupné zařizovaní dle vlastních priorit a finančních možností.

  • Návrh stavby a interieru
  • Realizace interiéru
  • Honorář architekta